Biblioteca Infantil

El 2007, amb l’objectiu que els xiquets i els adults pogueren compartir l’experiència d’usar les biblioteques, es va crear un fons infantil amb llibres que expliquen la prehistòria i l’arqueologia a través de publicacions amb desplegables atractius i il•lustracions acurades.
Este fons d’uns cinc-cents llibres esta organitzat en cinc matèries: Època Prehistòrica, Edat Antiga, Època Medieval, Narracions i Temes Generals, cada una associada amb un color diferent.
Els xiquets poden emportar-se a casa els llibres en préstec.
Accés a les Publicacions Infantils