Publicacions de valor especial

La Biblioteca disposa d’una important col•lecció de prop de dos-cents títols d’especial importància en la història de la investigació. Estan localitzats en unes vitrines a la Sala de Lectura i per a consultar-los cal sol•licitar-ho al personal bibliotecari.
Accés a les joies
Poden consultar-se en PDF algunes de les obres d’esta secció.

Format PDF