La Bastida de les Alcusses

Presentació

El Museu de Prehistòria de València hi desenvolupa projectes de recerca, programes de difusió i activitats didàctiques.
El jaciment arqueològic de la Bastida de les Alcusses alberga les restes d'un poblat fortificat del segle IV aC. Està a l'extrem sud-oest de la Serra Grossa, a Moixent, a una lloma del Pla de les Alcusses.

Des de 1928 es duu a terme un projecte de gestió integral que contempla la investigació, l'adequació de les restes per a la visita i un programa de difusió i activitats didàctiques.

Actualment el jaciment pot ser visitat tot l'any. Compta amb un servei de guies gratuït i itineraris autoguiats amb panells explicatius, equipaments didàctics i maquetes tàctils.

Un espai forestal amb bosc de pi i matoll mediterrani baix ocupa l'entorn immediat. Més enllà, en el pla, trobem un paisatge marcat pel ritme de les labors agrícoles, entre les quals destaca una famosa producció vitivinícola.