La Bastida de les Alcusses

Normes i recomanacions

El jaciment de la Bastida de les Alcusses és un bé del Patrimoni Cultural Valencià protegit per la llei. La seua visita i gaudi han de ser compatibles amb la seua preservació.
Les visites de grups han de notificar-se amb antelació al telèfon
687 836 545 o al 687 836 717.

No està permesa la visita organitzada amb ànim de lucre si no es compta amb autorització municipal.

Convé usar calçat còmode en la visita. Les senderes tenen desnivells molt suaus i sense grans dificultats d'accés encara que no és completament accessible. És possible la circulació de carrets infantils en gran part del recorregut.

Contribueix a la conservació del jaciment altres 2400 anys seguint aquestes senzilles normes:

- En arribar aparca en l'espai previst per als vehicles

- En el jaciment segueix els camins i les zones previstes per al pas.

- Respecta les estructures. Pujar o recolzar-se als murs és perillós i pot degradar-los.

- No agafes materials arqueològics.

- L'entorn natural forma part de la història d'aquest lloc. Respecta-ho. Si generes fem utilitza els contenidors i papereres.

- Els animals domèstics hauran d'anar lligats.

- Segueix sempre les indicacions del personal que treballa en el jaciment. Estan qualificats per a informar-te i ajudar-te durant la teua visita.