Fullets

Dins d’esta secció hi ha una col•lecció important de separates que comprén més d’onze mil títols.
Accés a les separates 
També s’hi inclou el material efímer editat pel Museu de Prehistòria de València, en ocasió de les distintes activitats que realitza, com ara catàlegs, guies de mà, fullets didàctics, marcadors de lectura, invitacions, cartells, etc.
Així mateix estan a disposició dels lectors els catàlegs i les guies de mà d’altres museus o conjunts arqueològics.
Tot este material no està disponible en la Sala de Lectura i, per tant, haurà de ser sol•licitat al personal bibliotecari.