Últims títols

En esta mateixa pàgina s'oferix informació sobre els últims títols ingressats en la biblioteca i pot rebre's mensualment per correu electrònic si se sol•licita el servici: bibliotecasip@dival.es
En la sala de lliure accés, en un expositor independent, els usuaris podran consultar els títols ingressats en l'últim mes