Solicitud d'adquisicions

Els lectors poden sol•licitar que s'adquirisca qualsevol tipus de material que consideren adequat a l'especialització de la biblioteca i a les seues necessitats d'informació. Les sol•licituds poden fer-se personalment o també poden enviar-se per correu electrònic a bibliotecasip@dival.es